Forma a obsah Plánu využití vzdušného prostoru (AUP)

Verze 1.0 z 22. 9. 2005

Druh zprávy

Plán využití vzdušného prostoru (AUP)

Odesílající stanoviště

AMC Česká republika

Období platnosti zprávy

např. 2005/02/23 06:00 – 2005/02/24 06:00

Datum a čas odeslání zprávy

např. 2005/02/22 13:53

A) Použitelné tratě CDR 2

Pořadové číslo začínající jedničkou u první položky

Označení tratě podle AIP ENR 3-2 a ICAO označení prvního a posledního bodu úseku dotyčné tratě

Spodní hranice použitelné trati nebo jejího úseku

(definováno IFR letovou hladinou)

Horní hranice použitelné trati nebo jejího úseku

(definováno IFR letovou hladinou)

Čas zahájení použitelnosti tratě nebo jejího úseku

Čas ukončení použitelnosti tratě nebo jejího úseku

Doplňkové informace v otevřeném jazyce

Seznam A obsahuje CDR kategorie 2, které jsou po stanovenou dobu a ve stanoveném rozsahu použitelné.

B) Uzavřené stálé ATS tratě a CDR 1

Pořadové číslo začínající jedničkou u první položky

Označení tratě podle AIP ENR 3-2 a ICAO označení prvního a posledního bodu úseku dotyčné tratě

Spodní hranice uzavřené trati nebo jejího úseku

(definováno IFR letovou hladinou)

Horní hranice uzavřené trati nebo jejího úseku

(definováno IFR letovou hladinou)

Čas zahájení uzavření tratě nebo jejího úseku

Čas ukončení uzavření tratě nebo jejího úseku

Doplňkové informace v otevřeném jazyce

Seznam B obsahuje stálé ATS tratě a CDR kategorie 1, které jsou po stanovenou dobu a ve stanoveném rozsahu uzavřeny.

C) Prostory TSA, TRA a omezené prostory (R) spravované AMC

Pořadové číslo začínající jedničkou u první položky

Označení dotyčného prostoru podle AIP ENR 5

Spodní hranice prostoru (např. GND, 1000 ft AGL, 4000 ft AMSL, F100)

Horní hranice prostoru (např. 1000 ft AGL, 4000 ft AMSL, F240)

Čas začátku doby využívání prostoru

Čas ukončení doby využívání prostoru

Stanoviště odpovědné za dotčený prostor v době dobou využívání prostoru

Doplňkové informace v otevřeném jazyce

(např. druh činnosti)

Seznam C obsahuje všechny aktivované prostory, které jsou spravovány AMC.

D) Změny v omezení vzdušného prostoru (CAR)

Pořadové číslo začínající jedničkou u první položky

Označení dotyčného prostoru podle AIP ENR 5

Spodní hranice prostoru (např. GND, 1000 ft AGL, 4000 ft AMSL)

Horní hranice prostoru (např. 1000 ft AGL, 4000 ft AMSL, F095)

Čas začátku změněné doby využívání prostoru

Čas ukončení změněné doby využívání prostoru

Stanoviště odpovědné za dotčený prostor v době využívání prostoru

Doplňkové informace v otevřeném jazyce

(např. druh činnosti nebo INACTIVE)

Seznam D obsahuje pouze změny omezení u prostorů LKR 7, LKR 8, LKR 9, LKR 14 a LKD 1 až LKD 7 oproti publikaci AIP ČR, část ENR 5. Jedná se o prostory nespravované AMC. Taková změna umožňuje pouze redukci publikace v AIP ČR včetně zrušení aktivace prostoru/ů na daný den. Uvedení „NIL“ v tomto seznamu znamená, že omezené a nebezpečné prostory nespravované AMC (LKR 7, LKR 8, LKR 9, LKR 14 a LKD 1 až LKD 7), jsou aktivní v plném rozsahu publikace v AIP ČR.

E) Vzdušné prostory s omezenou koordinací (RCA)

Pořadové číslo začínající jedničkou u první položky

Označení dotyčného prostoru (např. CTA Praha)

Spodní hranice prostoru (např. F250)

Horní hranice prostoru (např. F460)

Čas začátku uplatňování RCA

Čas ukončení uplatňování RCA

Stanoviště odpovědné za dotčený prostor v době uplatňování RCA

Doplňkové informace v otevřeném jazyce

Seznam E obsahuje stanovené části FIR Praha, ve kterých se po stanovenou dobu uplatňuje omezená koordinace mezi civilními a vojenskými stanovišti ATC.

F) Doplňující informace (Další omezení a navigační výstrahy)

Pořadové číslo začínající jedničkou u první položky

Reference na publikaci omezení ve vzdušném prostoru

(série a číslo předmětného NOTAMu)

Spodní hranice prostoru (např. GND, 1000 ft AGL, 4000 ft AMSL, F100)

Horní hranice prostoru (např. 1000 ft AGL, 4000 ft AMSL, F240)

Čas začátku doby využívání prostoru (začátek platnosti předmětného NOTAMu)

Čas ukončení doby využívání prostoru (konec platnosti předmětného NOTAMu)

Stanoviště odpovědné za dotčený prostor v době využívání prostoru

Doplňkové informace v otevřeném jazyce (např. druh činnosti, důvod omezení nebo otevřený místopisný název prostoru)

Seznam F obsahuje souhrn dalších omezení ve vzdušném prostoru a navigačních výstrah publikovaných NOTAMem. Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigační výstrahy, které byly AMC do doby vydání AUP známy. Informace uvedené v seznamu F nenahrazují informace příslušných publikací.

Poznámky:

  1. Pokud seznam neobsahuje žádnou položku, vyplní se do prvního řádku seznamu „NIL“.
  2. Informace o skutečné aktivaci prostorů uvedených v AUP lze získat cestou příslušných stanovišť ATS.
  3. Zpráva UUP se v současnosti na internetových stránkách nepublikuje. V případě, že by byla zpráva UUP vydána, je možné získat informace v ní obsažené na AMC Česká republika, na ohlašovnách letových provozních služeb (ARO) nebo cestou příslušných stanovišť ATS.

Zkratky a výrazy používané v AUP v části „Doplňkové informace v otevřeném jazyce“:

FRN
- Střelba země – země nebo země – vzduch
INACTIVE
- Prostor není v době platnosti AUP aktivní (týká se seznamu D)
OAT
- Lety prováděné podle jiných pravidel než ICAO, bez ohledu na rezortní nebo státní příslušnost letadla (v tomto případě letová činnost vyžadující vyčlenění vzdušného prostoru, např. střelba vzduch – země).
WRNG
– Výstraha (v AUP pouze navigační výstraha)