Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 01. 03. 2021 06:00 DO 02. 03. 2021 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 28. 02. 2021 11:27:38
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA2AGNDF16512:0021:10ARMYFRN
2.TSA2BGNDF11508:0015:15ARMYFRN
3.TSA3AGNDF28508:0017:30ARMYFRN
4.TSA7BGNDF13509:0016:00ARMYFRN
5.TRA37F095F42008:0015:00LKVOOAT
6.TRA6GND1000FT/AGL07:0014:00ARMYOAT
7.TRA61GND3000FT/AMSL09:0015:00LKVOOAT
8.TRA61GND3000FT/AMSL15:0021:00LKPDOAT
9.TRA623000FT/AMSLF16515:0021:00LKPDOAT
10.TRA623000FT/AMSLF24508:0015:00LKVOOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.