Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 02. 04. 2023 06:00 DO 03. 04. 2023 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 01. 04. 2023 11:20:10
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TRA37F095F39508:0010:00LKCVOAT
2.TRA37F095F39512:0015:00LKCVOAT
3.TSA60GND1000FT/AGL04:3305:59CRAKOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A0125GND400FT/AGL06:0005:59 P13 STEPANOVOTHER
2.B0381GND2500FT/AMSL06:0017:19BRANKYWRNG
3.B0381GND2500FT/AMSL04:2405:59BRANKYWRNG
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.