Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 02. 08. 2020 06:00 DO 03. 08. 2020 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 01. 08. 2020 11:20:01
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.KLATO1F125F16506:0018:46 AIP_SUP_03/20PJE
2.KLATO2F095F12506:0018:46 AIP_SUP_03/20PJE
3.TRA37F095F42006:0018:40LKCVOAT
4.TRA623000FT/AMSLF24506:0018:40LKVOOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A0698GNDF07506:0005:59VRBETICEFRN
2.A0767GNDF08507:0017:30MILOVICEPJE
3.B1472GNDF06506:0018:40LKSOWRN
4.B1476GNDF06506:0018:46LKROWRN
5.B1479GNDF09506:0018:40LKTAWRN
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.