Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 03. 04. 2023 06:00 DO 04. 04. 2023 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 02. 04. 2023 11:16:18
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF13519:0023:15ARMYFRNG
2.TSA1GNDF20507:0013:15ARMYFRNG
3.TSA2GNDF09509:0017:00ARMYOAT
4.TSA2AGNDF11511:0020:10ARMYFRNG
5.TSA2BGNDF11506:0020:10ARMYFRNG
6.TSA3AGNDF12507:0023:30ARMYFRNG
7.TSA7BGNDF13508:0014:00ARMYFRNG
8.TRA12GND5000FT/AMSL08:0013:00LKNAOAT
9.TRA13GND5000FT/AMSL08:0013:00LKNAOAT
10.TRA311000FT/AGLF24508:0014:00LKPDOAT
11.TRA37F095F42007:0014:00LKVOOAT
12.TRA561000FT/AGLF12508:0014:00LKPDOAT
13.TRA573000FT/AMSLF12508:0014:00LKPDOAT
14.TRA6GNDF09507:0015:00ARMYPJE
15.TRA6GNDF09506:0021:00ARMYOAT
16.TRA61GND3000FT/AMSL08:0014:00LKVOOAT
17.TRA623000FT/AMSLF24507:0014:00LKVOOAT
18.TRA63F095F12508:0014:00LKPDOAT
19.TRA71GND1000FT/AGL10:0014:00LKPDOAT
20.TRA72GND3000FT/AMSL10:0014:00LKPDOAT
21.TRA905000FT/AMSLF09509:0017:00ARMYOAT
22.TRA925000FT/AMSLF09509:0017:00ARMYOAT
23.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL08:0014:00LKPDOAT
24.TSA60GND1000FT/AGL06:0017:34CRAKOAT
25.TSA60GND1000FT/AGL04:3105:59CRAKOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A0125GND400FT/AGL06:0005:59 P13 STEPANOVOTHER
2.A0149GNDF09508:0016:00KAMENPJE
3.A0161GND5000FT/AMSL09:0013:00LKANOAT
4.B0381GND2500FT/AMSL06:0017:21BRANKYWRNG
5.B0381GND2500FT/AMSL04:2405:59BRANKYWRNG
6.B0508GND2500FT/AMSL08:0014:00LKCRPJE
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.