Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 06. 12. 2018 06:00 DO 07. 12. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 05. 12. 2018 11:14:49
A/ Planovatelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66005:0005:59
2.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0023:00
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF26517:0021:00ARMYFRN
2.TSA1GNDF26508:0015:00ARMYFRN
3.TSA2AGNDF12507:0011:10ARMYFRN
4.TSA2BGNDF06507:0014:40ARMYFRN
5.TSA3AGNDF28508:0014:30ARMYFRN
6.TSA3AGNDF12517:0021:30ARMYFRN
7.TSA4AGNDF12517:0021:10ARMYFRN
8.TSA4AGNDF16508:0014:10ARMYFRN
9.TSA4BGNDF12517:0021:10ARMYFRN
10.TSA4BGNDF16508:0014:10ARMYFRN
11.TSA4CGNDF16508:0014:10ARMYFRN
12.TSA4CGNDF12517:0021:10ARMYFRN
13.TSA5BGNDF13508:0014:00ARMYFRN
14.TRA14GNDF12508:0014:00LKCVOAT
15.TRA15300FT/AGLF12508:0014:00LKCVOAT
16.TRA165000FT/AMSLF12508:0014:00LKCVOAT
17.TRA17GND1000FT/AGL08:0014:00LKCVOAT
18.TRA19F125F24508:0014:00LKCVOAT
19.TRA30F095F24508:0020:00LKCVOAT
20.TRA311000FT/AGLF24508:0020:00LKCVOAT
21.TRA325000FT/AMSLF24508:0014:00LKCVOAT
22.TRA335000FT/AMSLF24508:0014:00LKCVOAT
23.TRA345000FT/AMSLF24508:0014:00LKCVOAT
24.TRA36F125F24508:0014:00LKCVOAT
25.TRA37F095F66008:0014:00LKCVOAT
26.TRA561000FT/AGLF12509:0017:00LKPDOAT
27.TRA573000FT/AMSLF12509:0017:00LKPDOAT
28.TRA61GND3000FT/AMSL08:0014:00LKCVOAT
29.TRA623000FT/AMSLF24508:0014:00LKCVOAT
30.TRA63F095F12508:0017:00LKPDOAT
31.TRA71GND1000FT/AGL09:0014:59LKPDOAT
32.TRA72GND3000FT/AMSL09:0014:59LKPDOAT
33.TRA73GND1000FT/AGL09:0014:59LKPDOAT
34.TRA75F095F24508:0014:00LKCVOAT
35.TRA761000FT/AGLF07508:0014:00LKCVOAT
36.TRA771000FT/AGLF24508:0014:00LKCVOAT
37.TRA781000FT/AGLF24508:0014:00LKCVOAT
38.TRA79F075F24508:0014:00LKCVOAT
39.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL08:0014:00LKCVOAT
40.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00LKCVOAT
41.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00LKCVOAT
42.TSA44F095F23508:0014:50LKMIOAT
43.TSA46F095F21508:0014:50LKMIOAT
44.TSA47F095F19508:0014:50LKMIOAT
45.TSA48F095F23508:0014:50LKMIOAT
46.TSA49F095F18508:0014:50LKMIOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.B1920GND1000FT/AGL10:0021:00LKCRPJE
2.B2023GND1000FT/AGL11:0014:59SKUHROVWRN
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.