Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 07. 12. 2017 06:00 DO 08. 12. 2017 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 06. 12. 2017 11:38:52
A/ Pouzitelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0023:00
2.Z608ELMEKVEXILF245F66005:0005:59
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GND1000FT/AGL08:0014:00VEVZSOAT
2.TSA1GNDF13514:0017:00ACCLKAAFRN
3.TSA1GNDF16508:0014:00ACCLKAAFRN
4.TSA2AGNDF11512:0016:10ACCLKAAFRN
5.TSA2BGNDF06507:0014:40ACCLKAAFRN
6.TSA3AGNDF28508:0021:30ACCLKAAFRN
7.TSA4AGNDF18511:0021:10ACCLKAAFRN
8.TSA4BGNDF18508:0021:10ACCLKAAFRN
9.TSA4CGNDF18508:0021:10ACCLKAAFRN
10.TSA4DGNDF18508:0021:10ACCLKAAFRN
11.TSA5BGNDF13508:0015:00ACCLKAAFRN
12.TRA10GND1000FT/AGL08:0014:00LKNAOAT
13.TRA12GND5000FT/AMSL08:0014:00LKNAOAT
14.TRA13GND5000FT/AMSL08:0014:00LKNAOAT
15.TRA30F095F24516:0021:00LKCVOAT
16.TRA30F095F24508:0014:00LKCVOAT
17.TRA311000FT/AGLF24508:0014:00LKCVOAT
18.TRA311000FT/AGLF24516:0021:00LKCVOAT
19.TRA325000FT/AMSLF24508:0014:00LKCVOAT
20.TRA325000FT/AMSLF24516:0021:00LKCVOAT
21.TRA335000FT/AMSLF24516:0021:00LKCVOAT
22.TRA335000FT/AMSLF24508:0014:00LKCVOAT
23.TRA345000FT/AMSLF24508:0013:00LKCVOAT
24.TRA345000FT/AMSLF24516:0021:00LKCVOAT
25.TRA36F125F24508:0014:00LKCVOAT
26.TRA36F125F24516:0021:00LKCVOAT
27.TRA37F095F66008:0014:00LKCVOAT
28.TRA37F095F66016:0021:00LKCVOAT
29.TRA561000FT/AGLF12508:0021:00LKPDOAT
30.TRA573000FT/AMSLF12508:0021:00LKPDOAT
31.TRA6GNDF09509:0017:00VEVZSPJE
32.TRA61GND3000FT/AMSL08:0014:00LKCVOAT
33.TRA623000FT/AMSLF24508:0010:00LKCVOAT
34.TRA623000FT/AMSLF24510:0014:00LKVOOAT
35.TRA63F095F12508:0021:00LKPDOAT
36.TRA71GND1000FT/AGL08:0014:59LKPDOAT
37.TRA73GND1000FT/AGL08:0014:59LKPDOAT
38.TRA761000FT/AGLF07508:0014:00LKCVOAT
39.TRA761000FT/AGLF07516:0021:00LKCVOAT
40.TRA771000FT/AGLF24516:0021:00LKCVOAT
41.TRA771000FT/AGLF24508:0014:00LKCVOAT
42.TRA781000FT/AGLF24516:0021:00LKCVOAT
43.TRA781000FT/AGLF24508:0014:00LKCVOAT
44.TRA79F075F24516:0021:00LKCVOAT
45.TRA79F075F24508:0014:00LKCVOAT
46.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL08:0014:00LKCVOAT
47.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL08:0014:00LKCVOAT
48.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL08:0014:00LKCVOAT
49.TSA42F095F22507:0014:45LKMIOAT
50.TSA43F095F22507:0014:45LKMIOAT
51.TSA44F095F23507:0014:45LKMIOAT
52.TSA46F095F21507:0014:45LKMIOAT
53.TSA47F095F19507:0014:45LKMIOAT
54.TSA48F095F23507:0014:45LKMIOAT
55.TSA49F095F18507:0014:45LKMIOAT
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC (LKR9 a LKD1 az LKD7), jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.B1849GND1000FT/AGL13:0021:00LKCRPJE
2.B1907GND1000FT/AGL08:0014:00HLUCINWRN
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.