Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 08. 11. 2018 06:00 DO 09. 11. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 07. 11. 2018 11:17:05
A/ Planovatelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0008:00
2.Z608ELMEKVEXILF265F66008:0015:10
3.Z608ELMEKVEXILF245F66015:1017:00
4.Z608ELMEKVEXILF265F66017:0021:10
5.Z608ELMEKVEXILF245F66021:1023:00
6.Z608ELMEKVEXILF245F66005:0005:59
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF24506:5920:00ARMYOAT
2.TSA1GNDF12508:0015:00ARMYFRN
3.TSA1GNDF08507:0008:00ARMYFRN
4.TSA2AGNDF12507:0016:10ARMYFRN
5.TSA2BGNDF11508:0014:40ARMYFRN
6.TSA3AGNDF28508:0021:30ARMYFRN
7.TSA4AGNDF26517:0021:10ARMYFRN
8.TSA4AGNDF26508:0015:10ARMYFRN
9.TSA4BGNDF26517:0021:10ARMYFRN
10.TSA4BGNDF26508:0015:10ARMYFRN
11.TSA4CGNDF26508:0015:10ARMYFRN
12.TSA4CGNDF26517:0021:10ARMYFRN
13.TSA5BGNDF18508:0022:00ARMYFRN
14.TRA10GND1000FT/AGL13:0019:00LKNAOAT
15.TRA12GND5000FT/AMSL13:0019:00LKNAOAT
16.TRA13GND5000FT/AMSL13:0019:00LKNAOAT
17.TRA14GNDF12508:0015:00LKCVOAT
18.TRA15300FT/AGLF12508:0015:00LKCVOAT
19.TRA165000FT/AMSLF12508:0015:00LKCVOAT
20.TRA18F095F12508:0015:00LKCVOAT
21.TRA19F125F24508:0015:00LKCVOAT
22.TRA30F095F24508:0019:00LKCVOAT
23.TRA311000FT/AGLF24508:0019:00LKCVOAT
24.TRA325000FT/AMSLF24508:0019:00LKCVOAT
25.TRA335000FT/AMSLF24508:0019:00LKCVOAT
26.TRA36F125F24508:0019:00LKCVOAT
27.TRA37F095F66008:0019:00LKCVOAT
28.TRA61GND3000FT/AMSL08:0015:26LKVOOAT
29.TRA623000FT/AMSLF24508:0015:26LKVOOAT
30.TRA63F095F12508:0019:00LKCVOAT
31.TRA75F095F24508:0019:00LKCVOAT
32.TRA761000FT/AGLF07508:0019:00LKCVOAT
33.TRA771000FT/AGLF24508:0019:00LKCVOAT
34.TRA781000FT/AGLF24508:0019:00LKCVOAT
35.TRA79F075F24508:0019:00LKCVOAT
36.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL08:0015:26LKCVOAT
37.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL08:0015:26LKCVOAT
38.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL08:0015:26LKCVOAT
39.TSA42F095F22506:0015:20LKMIOAT
40.TSA43F095F22506:0015:20LKMIOAT
41.TSA44F095F23506:0015:20LKMIOAT
42.TSA46F095F21506:0015:20LKMIOAT
43.TSA47F095F19506:0015:20LKMIOAT
44.TSA48F095F23506:0015:20LKMIOAT
45.TSA49F095F18506:0015:20LKMIOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A1274GND1000FT/AGL11:0015:00MARTINOVOAT
2.A13081000FT/AGLF09508:0014:00VOLARYOAT
3.B1793GNDF09510:0021:00LKCRPJE
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.