Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 08. 12. 2017 06:00 DO 09. 12. 2017 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 07. 12. 2017 11:16:39
A/ Pouzitelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0013:00
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF06508:0012:00ACCLKAAFRN
2.TSA2BGNDF06507:0012:00ACCLKAAFRN
3.TSA3AGNDF12508:0012:30ACCLKAAFRN
4.TRA30F095F24508:0013:00LKCVOAT
5.TRA311000FT/AGLF24508:0013:00LKCVOAT
6.TRA325000FT/AMSLF24508:0013:00LKCVOAT
7.TRA335000FT/AMSLF24508:0013:00LKCVOAT
8.TRA345000FT/AMSLF24508:0013:00LKCVOAT
9.TRA36F125F24508:0013:00LKCVOAT
10.TRA37F095F66008:0013:00LKCVOAT
11.TRA61GND3000FT/AMSL08:0013:00LKCVOAT
12.TRA623000FT/AMSLF24508:0013:00LKCVOAT
13.TRA771000FT/AGLF24508:0013:00LKCVOAT
14.TRA78F075F24508:0013:00LKCVOAT
15.TRA79F075F24508:0013:00LKCVOAT
16.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00LKCVOAT
17.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00LKCVOAT
18.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00LKCVOAT
19.TSA42F095F22507:0014:45LKMIOAT
20.TSA43F095F22507:0014:45LKMIOAT
21.TSA44F095F23507:0014:45LKMIOAT
22.TSA46F095F21507:0014:45LKMIOAT
23.TSA47F095F19507:0014:45LKMIOAT
24.TSA48F095F23507:0014:45LKMIOAT
25.TSA49F095F18507:0014:45LKMIOAT
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC (LKR9 a LKD1 az LKD7), jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.