Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 10. 10. 2019 06:00 DO 11. 10. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 09. 10. 2019 11:15:48
A/ Planovatelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66004:0005:59
2.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0022:00
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF19508:0018:00ARMYOAT
2.TSA2BGNDF11507:0014:10ARMYFRN
3.TSA3AGNDF12507:0013:30ARMYFRN
4.TSA4GND5000FT/AMSL07:0013:00ARMYOAT
5.TSA4AGNDF19507:0021:10ARMYFRN
6.TSA4BGNDF19507:0021:10ARMYFRN
7.TSA4CGNDF19507:0023:10ARMYFRN
8.TSA4DGNDF19507:0022:00ARMYFRN
9.TSA5BGNDF13507:0021:00ARMYFRN
10.TRA10GND1000FT/AGL13:3020:00LKNAOAT
11.TRA12GND5000FT/AMSL13:3020:00LKNAOAT
12.TRA13GND5000FT/AMSL13:3020:00LKNAOAT
13.TRA30F095F24507:0013:00LKCVOAT
14.TRA311000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
15.TRA325000FT/AMSLF24507:0013:00LKCVOAT
16.TRA335000FT/AMSLF24507:0013:00LKCVOAT
17.TRA345000FT/AMSLF24507:0013:00LKCVOAT
18.TRA36F125F24507:0013:00LKCVOAT
19.TRA37F095F66007:0013:00LKCVOAT
20.TRA561000FT/AGLF12507:0013:00LKPDOAT
21.TRA573000FT/AMSLF12507:0013:00LKPDOAT
22.TRA6GNDF09513:0018:00ARMYPJE
23.TRA61GND3000FT/AMSL07:0013:00LKCVOAT
24.TRA623000FT/AMSLF24507:0013:00LKCVOAT
25.TRA63F095F12507:0013:00LKPDOAT
26.TRA71GND1000FT/AGL07:0013:00LKPDOAT
27.TRA72GND3000FT/AMSL07:0013:00LKPDOAT
28.TRA73GND1000FT/AGL07:0013:00LKPDOAT
29.TRA741000FT/AGLF09508:0013:00LKCVOAT
30.TRA75F095F24508:0013:00LKCVOAT
31.TRA761000FT/AGLF07507:0013:00LKCVOAT
32.TRA771000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
33.TRA781000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
34.TRA79F095F24507:0013:00LKCVOAT
35.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
36.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
37.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
38.TSA42F095F22508:0016:20LKMIOAT
39.TSA43F095F22508:0016:20LKMIOAT
40.TSA44F095F23508:0016:20LKMIOAT
41.TSA46F095F21508:0016:20LKMIOAT
42.TSA47F095F19508:0016:20LKMIOAT
43.TSA48F095F23508:0016:20LKMIOAT
44.TSA49F095F18508:0016:20LKMIOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A1250GNDF66006:0022:00CHALOUPKYWRN
2.A1294GND2500FT/AMSL07:0014:00BUCOVICEPJE
3.A1295GNDF12519:0020:00RACICEPJE
4.B2027GND1000FT/AGL09:0020:00LKCRPJE
5.B2029GND2500FT/AMSL10:0014:00MARTINOVOAT
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.