Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 11. 01. 2019 06:00 DO 12. 01. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 10. 01. 2019 11:27:37
A/ Planovatelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0013:00
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA3AGNDF12508:0012:30ARMYFRN
2.TRA30F095F24508:0011:30LKCVOAT
3.TRA311000FT/AGLF24508:0011:30LKCVOAT
4.TRA325000FT/AMSLF24508:0011:30LKCVOAT
5.TRA335000FT/AMSLF24508:0011:30LKCVOAT
6.TRA345000FT/AMSLF24508:0011:30LKCVOAT
7.TRA36F125F24508:0011:30LKCVOAT
8.TRA37F095F66008:0011:30LKCVOAT
9.TRA61GND3000FT/AMSL08:0011:30LKCVOAT
10.TRA623000FT/AMSLF24508:0011:30LKCVOAT
11.TRA63F095F12508:0011:30LKCVOAT
12.TRA771000FT/AGLF24508:0011:30LKCVOAT
13.TRA78F075F24508:0011:30LKCVOAT
14.TRA79F075F24508:0011:30LKCVOAT
15.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL08:0011:30LKCVOAT
16.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL08:0011:30LKCVOAT
17.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL08:0011:30LKCVOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.