Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 11. 06. 2021 06:00 DO 12. 06. 2021 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 10. 06. 2021 11:25:17
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA2AGNDF12506:0010:10ARMYFRN
2.TSA3AGNDF15507:0011:30ARMYFRN
3.TSA4GND5000FT/AMSL06:0005:59ARMYOAT
4.TSA4AGNDF16507:0011:10ARMYFRN
5.TSA4BGNDF16507:0011:10ARMYFRN
6.TSA4CGNDF16507:0011:10ARMYFRN
7.TSA4DGNDF16507:0011:10ARMYFRN
8.TSA7BGNDF13511:0015:00ARMYFRN
9.TRA30F095F24507:0012:00LKCVOAT
10.TRA311000FT/AGLF24507:0012:00LKCVOAT
11.TRA325000FT/AMSLF24507:0012:00LKCVOAT
12.TRA335000FT/AMSLF24507:0012:00LKCVOAT
13.TRA34F095F24507:0012:00LKCVOAT
14.TRA36F125F24507:0012:00LKCVOAT
15.TRA37F095F66007:0012:00LKCVOAT
16.TRA37F095F42012:0015:00LKVOOAT
17.TRA561000FT/AGLF12507:0012:00LKPDOAT
18.TRA573000FT/AMSLF12507:0012:00LKPDOAT
19.TRA6GNDF09507:0010:00ARMYPJE
20.TRA61GND3000FT/AMSL07:0012:00LKVOOAT
21.TRA623000FT/AMSLF24507:0015:00LKVOOAT
22.TRA63F095F12507:0012:00LKPDOAT
23.TRA71GND1000FT/AGL07:0010:00LKPDOAT
24.TRA72GND3000FT/AMSL07:0010:00LKPDOAT
25.TRA73GND2500FT/AMSL07:0010:00LKPDOAT
26.TRA771000FT/AGLF24507:0012:00LKCVOAT
27.TRA78F075F24507:0012:00LKCVOAT
28.TRA79F095F24507:0012:00LKCVOAT
29.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL07:0012:00LKCVOAT
30.TSA21300FT/AGL1000FT/AGL07:0012:00LKPDOAT
31.TSA22300FT/AGL1000FT/AGL07:0012:00LKPDOAT
32.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL07:0012:00LKCVOAT
33.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL07:0012:00LKCVOAT
34.TSA60GND1000FT/AGL06:0019:09CRAKOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A0496GNDF09507:0010:00LKPOPJE
2.B1164GND2500FT/AMSL06:0018:53ORLOVAWRN
3.B1164GND2500FT/AMSL02:3805:59ORLOVAWRN
4.B1173GNDF07513:0019:15LKULPJE
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.