Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 12. 02. 2024 06:00 DO 13. 02. 2024 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 11. 02. 2024 11:20:18
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF12508:0014:15ARMYFRNG
2.TSA2AGNDF14507:0021:10ARMYFRNG
3.TSA3AGNDF28508:0016:30ARMYFRNG
4.TSA4BGNDF16508:0014:10ARMYFRNG
5.TSA4CGNDF16508:0014:10ARMYFRNG
6.TSA7BGNDF13509:0015:00ARMYFRNG
7.TRA12GND5000FT/AMSL09:0014:00LKNAOAT
8.TRA13GND5000FT/AMSL09:0014:00LKNAOAT
9.TRA37F095F42008:0015:00LKVOOAT
10.TRA561000FT/AGLF12509:0014:00LKPDOAT
11.TRA573000FT/AMSLF12509:0014:00LKPDOAT
12.TRA61GND3000FT/AMSL09:0015:00LKVOOAT
13.TRA623000FT/AMSLF24508:0015:00LKVOOAT
14.TRA63F095F12509:0014:00LKPDOAT
15.TRA71GND1000FT/AGL11:0014:00LKPDOAT
16.TRA72GND3000FT/AMSL11:0014:00LKPDOAT
17.TRA73GND2500FT/AMSL11:0014:00LKPDOAT
18.TSA60GND1000FT/AGL06:1716:12UASOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene prostory, nebezpecne prostory a NPZ nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.B0241GND2500FT/AMSL06:0616:17BRANKYWRNG
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.