Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 12. 10. 2018 06:00 DO 13. 10. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 11. 10. 2018 12:18:53
A/ Planovatelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0012:00
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF12507:0011:00ARMYFRN
2.TSA2AGNDF12506:0010:10ARMYFRN
3.TSA3AGNDF12507:0011:30ARMYFRN
4.TSA4AGNDF12507:0011:10ARMYFRN
5.TSA4BGNDF12507:0011:10ARMYFRN
6.TSA4CGNDF12507:0011:10ARMYFRN
7.TSA5BGNDF13507:0015:00ARMYFRN
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.B1715GND1000FT/AGL10:0014:00MARTINOVOAT
2.B1751GND1000FT/AGL11:0014:00LKCMPJE
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.