Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 13. 02. 2024 06:00 DO 14. 02. 2024 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 12. 02. 2024 11:43:09
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GND5000FT/AMSL11:0021:00ARMYOAT
2.TSA1GNDF19508:0021:15ARMYFRNG
3.TSA2GNDF09507:0012:00ARMYOAT
4.TSA2AGNDF14507:0021:10ARMYFRNG
5.TSA2BGNDF16508:0014:40ARMYFRNG
6.TSA3AGNDF12516:0021:30ARMYFRNG
7.TSA3AGNDF28508:0016:00ARMYFRNG
8.TSA4GNDF09517:0021:00ARMYOAT
9.TSA4GNDF09508:0014:00ARMYOAT
10.TSA4AGNDF16508:0021:10ARMYFRNG
11.TSA4BGNDF16508:0021:10ARMYFRNG
12.TSA4CGNDF20517:0021:10ARMYFRNG
13.TSA4CGNDF20508:0014:00ARMYFRNG
14.TSA4CGNDF16514:0017:00ARMYFRNG
15.TSA4DGNDF20508:0014:00ARMYFRNG
16.TSA4DGNDF20517:0021:10ARMYFRNG
17.TSA7BGNDF13508:0015:00ARMYFRNG
18.TRA12GND5000FT/AMSL08:0014:00LKNAOAT
19.TRA13GND5000FT/AMSL08:0014:00LKNAOAT
20.TRA30F095F24508:0014:00LKCVOAT
21.TRA311000FT/AGLF24508:0014:00LKCVOAT
22.TRA325000FT/AMSLF24508:0014:00LKCVOAT
23.TRA335000FT/AMSLF24508:0014:00LKCVOAT
24.TRA345000FT/AMSLF24508:0014:00LKCVOAT
25.TRA36F125F24508:0014:00LKCVOAT
26.TRA37F095F66008:0015:00LKCVOAT
27.TRA561000FT/AGLF12508:0014:00LKPDOAT
28.TRA573000FT/AMSLF12508:0014:00LKPDOAT
29.TRA6GNDF09508:0015:00ARMYPJE
30.TRA6GNDF09507:0012:10ARMYOAT
31.TRA61GND3000FT/AMSL08:0015:00LKVOOAT
32.TRA623000FT/AMSLF24508:0015:00LKVOOAT
33.TRA63F095F12508:0014:00LKPDOAT
34.TRA71GND1000FT/AGL08:0014:00LKPDOAT
35.TRA72GND3000FT/AMSL08:0014:00LKPDOAT
36.TRA73GND2500FT/AMSL08:0014:00LKPDOAT
37.TRA761000FT/AGLF07508:0014:00LKCVOAT
38.TRA771000FT/AGLF24508:0014:00LKCVOAT
39.TRA781000FT/AGLF24508:0014:00LKCVOAT
40.TRA79F095F24508:0014:00LKCVOAT
41.TRA905000FT/AMSLF09507:0012:00ARMYOAT
42.TRA925000FT/AMSLF09507:0012:00ARMYOAT
43.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL08:0014:00LKCVOAT
44.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL08:0014:00LKCVOAT
45.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL08:0014:00LKCVOAT
46.TSA60GND1000FT/AGL06:1516:14CRAKOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene prostory, nebezpecne prostory a NPZ nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A0091GNDF09508:0017:00HODNOVPJE
2.A0092GNDF09508:0017:00BOLETICEPJE
3.B0241GND2500FT/AMSL06:0616:02BRANKYWRNG
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.