Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 13. 06. 2018 06:00 DO 14. 06. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 12. 06. 2018 12:07:28
A/ Pouzitelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0022:00
2.Z608ELMEKVEXILF245F66004:0005:59
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF16507:0013:00ACCLKAAFRN
2.TSA2AGNDF13506:0015:10ACCLKAAFRN
3.TSA2BGNDF11507:0013:10ACCLKAAFRN
4.TSA3AGNDF06513:3016:30ACCLKAAFRN
5.TSA3AGNDF28507:0013:30ACCLKAAFRN
6.TSA4GND4000FT/AMSL06:0022:00VEVZSOAT
7.TSA4AGNDF19507:0023:10ACCLKAAFRN
8.TSA4BGNDF19507:0023:10ACCLKAAFRN
9.TSA4CGNDF19507:0023:10ACCLKAAFRN
10.TSA4DGNDF19507:0023:10ACCLKAAFRN
11.TSA5BGNDF13507:0017:00ACCLKAAFRN
12.KLATO1F125F16502:5005:59SUP 9/18PJE
13.KLATO1F125F16506:0019:10SUP 9/18PJE
14.KLATO2F095F12506:0019:10SUP 9/18PJE
15.KLATO2F095F12502:5005:59SUP 9/18PJE
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC (LKR9 a LKD1 az LKD7), jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.A0525GNDF09507:0014:00LKPOPJE
2.B0611GNDF29519:0021:30BRNOWRN
3.B0834GND5000FT/AMSL06:0014:00HRACHOLUPJE
4.B0886GNDF07508:0009:00LKMBWRN
5.B0912GND1000FT/AGL15:0018:00LKCMPJE
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.