Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 13. 08. 2017 06:00 DO 14. 08. 2017 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 12. 08. 2017 11:38:17
A/ Pouzitelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66004:0005:59
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.KLATOVY1F125F16506:0018:22CRAKPJE
2.KLATOVY1F125F16503:4805:59CRAKPJE
3.KLATOVY2F095F12506:0018:22CRAKPJE
4.KLATOVY2F095F12503:4805:59CRAKPJE
5.TRA37F095F39508:0010:00LKPDOAT
6.TRA37F095F39512:0015:00LKPDOAT
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC (LKR9 a LKD1 az LKD7), jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.B1102GND5000FT/AMSL08:0018:00KAMENICEPJE
2.B1105GNDF07508:0014:00CHOTEBOROAT
3.B1185GNDF05507:0018:00LKJAWRN
4.B1189GNDF09508:0018:00LKKAWRN
5.B1199GNDF09507:0017:00LKHDPJE
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.