Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 13. 10. 2017 06:00 DO 14. 10. 2017 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 12. 10. 2017 11:14:41
A/ Pouzitelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0012:00
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF12507:0011:00ACCLKAAFRN
2.TSA2AGNDF11506:0010:10ACCLKAAFRN
3.TSA2BGNDF15507:0011:00ACCLKAAFRN
4.TSA3AGNDF12507:0011:00ACCLKAAFRN
5.TSA4AGNDF15507:0011:10ACCLKAAFRN
6.TSA4BGNDF15507:0011:10ACCLKAAFRN
7.TSA4CGNDF15507:0011:10ACCLKAAFRN
8.TSA5BGNDF13507:0015:00ACCLKAAFRN
9.TRA37F095F42007:0014:00LKVOOAT
10.TRA61GND3000FT/AMSL07:0014:00LKVOOAT
11.TRA623000FT/AMSLF24507:0014:00LKVOOAT
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC (LKR9 a LKD1 az LKD7), jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.A0977GNDF66006:0005:59KRESINWRN
2.B1622GNDF07508:0016:00LKHSWRN
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.