Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 14. 06. 2018 06:00 DO 15. 06. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 13. 06. 2018 12:08:11
A/ Pouzitelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0022:00
2.Z608ELMEKVEXILF245F66004:0005:59
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF16519:0023:00ACCLKAAFRN
2.TSA1GNDF16507:0013:00ACCLKAAFRN
3.TSA2AGNDF12506:0015:10ACCLKAAFRN
4.TSA2BGNDF20507:0023:10ACCLKAAFRN
5.TSA3AGNDF28507:0023:30ACCLKAAFRN
6.TSA4GND4000FT/AMSL06:0022:00VEVZSOAT
7.TSA4AGNDF17507:0013:00ACCLKAAFRN
8.TSA4BGNDF17507:0013:00ACCLKAAFRN
9.TSA4CGNDF17507:0013:00ACCLKAAFRN
10.TSA4DGNDF08513:0016:10ACCLKAAFRN
11.TSA4DGNDF17507:0013:00ACCLKAAFRN
12.TSA5BGNDF13507:0016:00ACCLKAAFRN
13.KLATO1F125F16502:5005:59SUP 9/18PJE
14.KLATO1F125F16506:0019:10SUP 9/18PJE
15.KLATO2F095F12506:0019:10SUP 9/18PJE
16.KLATO2F095F12502:5005:59SUP 9/18PJE
17.TRA6GNDF09512:0019:00VEVZSPJE
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC (LKR9 a LKD1 az LKD7), jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.A0526GNDF09507:0014:00LKPOPJE
2.B0611GNDF29519:0021:30BRNOWRN
3.B0834GND5000FT/AMSL06:0014:00HRACHOLUSKYPJE
4.B0921GND1000FT/AGL19:0021:00HOSTIMWRN
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.