Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 14. 09. 2018 06:00 DO 15. 09. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 13. 09. 2018 12:12:31
A/ Planovatelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0012:00
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF24506:5921:00LKNAOAT
2.TSA1GNDF13507:0011:00ARMYFRN
3.TSA2AGNDF12506:0010:10ARMYFRN
4.TSA2BGNDF13507:0011:10ARMYFRN
5.TSA3GNDF24507:0021:00LKNAOAT
6.TSA4CGNDF12507:0010:10ARMYFRN
7.TSA5BGNDF13507:0011:00ARMYFRN
8.ROZ1GNDF09518:0021:00SUP 21/18OAT
9.ROZ1GNDF09507:0017:00SUP 21/18OAT
10.ROZ2A1000FT/AGLF16518:0021:00SUP 21/18OAT
11.ROZ2A1000FT/AGLF16507:0017:00SUP 21/18OAT
12.ROZ2BGND1000FT/AGL07:0017:00SUP 21/18OAT
13.ROZ2BGND1000FT/AGL18:0021:00SUP 21/18OAT
14.ROZ3GNDF16507:0017:00SUP 21/18OAT
15.ROZ3GNDF16518:0021:00SUP 21/18OAT
16.ROZ4A1000FT/AGLF16507:0017:00SUP 21/18OAT
17.ROZ4A1000FT/AGLF16518:0021:00SUP 21/18OAT
18.ROZ4BGND1000FT/AGL18:0021:00SUP 21/18OAT
19.ROZ4BGND1000FT/AGL07:0017:00SUP 21/18OAT
20.ROZ5F165F24507:0017:00SUP 21/18OAT
21.ROZ5F165F24518:0021:00SUP 21/18OAT
22.TC13500FT/AMSLF08507:0017:00SUP 21/18OAT
23.TC13500FT/AMSLF08518:0021:00SUP 21/18OAT
24.TC101000FT/AGLF08518:0021:00SUP 21/18OAT
25.TC101000FT/AGLF08507:0017:00SUP 21/18OAT
26.TC23500FT/AMSLF08518:0021:00SUP 21/18OAT
27.TC23500FT/AMSLF08507:0017:00SUP 21/18OAT
28.TC33500FT/AMSLF08507:0017:00SUP 21/18OAT
29.TC33500FT/AMSLF08518:0021:00SUP 21/18OAT
30.TC43500FT/AMSLF08507:0017:00SUP 21/18OAT
31.TC43500FT/AMSLF08518:0021:00SUP 21/18OAT
32.TC53500FT/AMSLF08507:0017:00SUP 21/18OAT
33.TC53500FT/AMSLF08518:0021:00SUP 21/18OAT
34.TC63500FT/AMSLF07507:0017:00SUP 21/18OAT
35.TC63500FT/AMSLF07518:0021:00SUP 21/18OAT
36.TC71000FT/AGLF08507:0017:00SUP 21/18OAT
37.TC71000FT/AGLF08518:0021:00SUP 21/18OAT
38.TC8F085F24507:0017:00SUP 21/18OAT
39.TC8F085F24518:0021:00SUP 21/18OAT
40.TC91000FT/AGLF08507:0017:00SUP 21/18OAT
41.TC91000FT/AGLF08518:0021:00SUP 21/18OAT
42.TRA30F095F24507:0012:00LKCVOAT
43.TRA311000FT/AGLF24507:0012:00LKCVOAT
44.TRA325000FT/AMSLF24507:0012:00LKCVOAT
45.TRA36F125F24507:0012:00LKCVOAT
46.TRA37F095F66007:0012:00LKCVOAT
47.TRA37F095F42012:0014:00LKVOOAT
48.TRA61GND3000FT/AMSL07:0014:00LKVOOAT
49.TRA623000FT/AMSLF24507:0014:00LKVOOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A08981000FT/AGLF12509:0017:00LKMTOAT
2.A1009GND1000FT/AGL09:0017:00LKMTOAT
3.A1094GNDF06517:1523:59LKNMPJE
4.B1486GNDF06512:3017:11LKVYPJE
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.