Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 14. 09. 2021 06:00 DO 15. 09. 2021 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 13. 09. 2021 11:33:35
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF24506:3021:30LKNAOAT
2.TSA1GNDF18506:0021:30ARMYFRN
3.TSA2AGNDF12506:0015:10ARMYFRN
4.TSA2BGNDF16507:0014:10ARMYFRN
5.TSA3AGNDF15507:0023:30ARMYFRN
6.TSA4GND5000FT/AMSL06:0005:59ARMYOAT
7.TSA4CGNDF12507:0016:10ARMYFRN
8.TSA7BGNDF13507:0017:00ARMYFRN
9.ROZ1GNDF09507:0017:00LKNASUP 14/21OAT
10.ROZ1GNDF09518:0021:00LKNASUP 14/21OAT
11.ROZ3A1000FT/AGLF16518:0021:00LKNASUP 14/21OAT
12.ROZ3A1000FT/AGLF16507:0017:00LKNASUP 14/21OAT
13.ROZ3BGND1000FT/AGL07:0017:00LKNASUP 14/21OAT
14.ROZ3BGND1000FT/AGL18:0021:00LKNASUP 14/21OAT
15.ROZ4A1000FT/AGLF16507:0017:00LKNASUP 14/21OAT
16.ROZ4A1000FT/AGLF16518:0021:00LKNASUP 14/21OAT
17.ROZ4BGND1000FT/AGL07:0017:00LKNASUP 14/21OAT
18.ROZ4BGND1000FT/AGL18:0021:00LKNASUP 14/21OAT
19.ROZ5F165F24507:0017:00LKNASUP 14/21OAT
20.ROZ5F165F24518:0021:00LKNASUP 14/21OAT
21.TC13500FT/AMSLF09518:0021:00LKNASUP 14/21OAT
22.TC13500FT/AMSLF09507:0017:00LKNASUP 14/21OAT
23.TC33500FT/AMSLF08518:0021:00LKNASUP 14/21OAT
24.TC33500FT/AMSLF08507:0017:00LKNASUP 14/21OAT
25.TC43500FT/AMSLF09518:0021:00LKNASUP 14/21OAT
26.TC43500FT/AMSLF09507:0017:00LKNASUP 14/21OAT
27.TC53500FT/AMSLF08518:0021:00LKNASUP 14/21OAT
28.TC53500FT/AMSLF08507:0017:00LKNASUP 14/21OAT
29.TC63500FT/AMSLF07518:0021:00LKNASUP 14/21OAT
30.TC63500FT/AMSLF07507:0017:00LKNASUP 14/21OAT
31.TC71000FT/AGLF09518:0021:00LKNASUP 14/21OAT
32.TC71000FT/AGLF09507:0017:00LKNASUP 14/21OAT
33.TC8F095F24518:0021:00LKNASUP 14/21OAT
34.TC8F095F24507:0017:00LKNASUP 14/21OAT
35.TRA12GND5000FT/AMSL07:0013:00LKNAOAT
36.TRA13GNDF09507:0005:59LKNAOAT
37.TRA30F095F24507:0021:00LKCVOAT
38.TRA311000FT/AGLF24507:0021:00LKCVOAT
39.TRA325000FT/AMSLF24507:0021:00LKCVOAT
40.TRA335000FT/AMSLF24507:0018:00LKCVOAT
41.TRA34F095F24507:0017:00LKCVOAT
42.TRA36F125F24507:0017:00LKCVOAT
43.TRA37F095F66007:0017:00LKCVOAT
44.TRA561000FT/AGLF12507:0013:00LKPDOAT
45.TRA573000FT/AMSLF12507:0013:00LKPDOAT
46.TRA6GNDF09508:0013:00ARMYPJE
47.TRA61GND3000FT/AMSL14:0021:00LKCVOAT
48.TRA61GND3000FT/AMSL07:0014:00LKVOOAT
49.TRA623000FT/AMSLF24507:0014:00LKVOOAT
50.TRA623000FT/AMSLF24514:0021:00LKCVOAT
51.TRA63F095F12507:0013:00LKPDOAT
52.TRA63F095F12513:0017:00LKCVOAT
53.TRA71GND1000FT/AGL07:0013:00LKPDOAT
54.TRA72GND3000FT/AMSL07:0013:00LKPDOAT
55.TRA73GND2500FT/AMSL07:0013:00LKPDOAT
56.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL07:0017:00LKCVOAT
57.TSA24300FT/AGL1000FT/AGL07:0017:00LKCVOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A0914GND2500FT/AMSL08:0014:00LKCRPJE
2.A0972GNDF66005:0005:59TESETICEWRN
3.B2132GND1000FT/AGL06:0017:12SAKVICEWRN
4.B2132GND1000FT/AGL04:2805:59SAKVICEWRN
5.B2156GND2500FT/AMSL12:0017:12LKCMPJE
6.B2157GND2500FT/AMSL13:0015:00MARTINOVOAT
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.