Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 15. 03. 2019 06:00 DO 16. 03. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 14. 03. 2019 11:15:34
A/ Planovatelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0013:00
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF08507:0008:00ARMYFRN
2.TSA1GNDF12508:0012:00ARMYFRN
3.TSA2AGNDF11507:0011:10ARMYFRN
4.TSA2BGNDF11508:0012:10ARMYFRN
5.TSA3AGNDF12508:0016:30ARMYFRN
6.TSA4BGNDF16508:0012:10ARMYFRN
7.TSA4CGNDF16508:0012:10ARMYFRN
8.TSA4DGNDF16508:0012:10ARMYFRN
9.TSA5BGNDF13508:0011:00ARMYFRN
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.