Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 15. 04. 2019 06:00 DO 16. 04. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 14. 04. 2019 11:15:38
A/ Planovatelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66004:0005:59
2.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0007:00
3.Z608ELMEKVEXILF265F66007:0013:10
4.Z608ELMEKVEXILF245F66013:1016:00
5.Z608ELMEKVEXILF265F66016:0022:00
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F26522:0023:10
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF08506:0007:00ARMYFRN
2.TSA1GNDF13507:0017:00ARMYFRN
3.TSA1GNDF12517:0020:00ARMYFRN
4.TSA2AGNDF13506:0015:10ARMYFRN
5.TSA2BGNDF06506:0013:40ARMYFRN
6.TSA3AGNDF12507:0016:30ARMYFRN
7.TSA4AGNDF26507:0013:10ARMYFRN
8.TSA4BGNDF26507:0013:10ARMYFRN
9.TSA4BGNDF26516:0023:10ARMYFRN
10.TSA4CGNDF26507:0013:10ARMYFRN
11.TSA4CGNDF26516:0023:10ARMYFRN
12.TSA4DGNDF26507:0013:10ARMYFRN
13.TSA4DGNDF26519:0023:10ARMYFRN
14.TSA5BGNDF13508:0015:00ARMYFRN
15.TRA6GNDF09511:0020:00ARMYPJE
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.B0455GND1000FT/AGL07:0014:00LKCRPJE
2.B0533GNDF05507:0017:00LKTAWRN
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.