Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 15. 05. 2019 06:00 DO 16. 05. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 14. 05. 2019 12:51:32
A/ Planovatelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0022:00
2.Z608ELMEKVEXILF245F66004:0005:59
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF31507:0020:00ARMYFRN
2.TSA1GNDF06507:3020:30ARMYOAT
3.TSA2AGNDF12506:0020:10ARMYFRN
4.TSA2BGNDF11506:0016:10ARMYFRN
5.TSA3AGNDF15507:0023:30ARMYFRN
6.TSA4AGNDF19518:0023:10ARMYFRN
7.TSA4AGNDF19507:0013:10ARMYFRN
8.TSA4BGNDF19518:0023:10ARMYFRN
9.TSA4BGNDF19507:0013:10ARMYFRN
10.TSA4CGNDF19507:0023:10ARMYFRN
11.TSA4DGNDF19518:0023:10ARMYFRN
12.TSA4DGNDF19507:0013:10ARMYFRN
13.TSA5BGNDF13507:0017:00ARMYFRN
14.TRA10GND1000FT/AGL12:0022:00LKNAOAT
15.TRA113000FT/AMSL5000FT/AMSL12:0022:00LKNAOAT
16.TRA12GND5000FT/AMSL12:0022:00LKNAOAT
17.TRA13GND5000FT/AMSL12:0022:00LKNAOAT
18.TRA14GND5000FT/AMSL12:0022:00LKNAOAT
19.TRA15300FT/AGLF12508:0022:00LKNAOAT
20.TRA165000FT/AMSLF12508:0013:00LKNAOAT
21.TRA165000FT/AMSLF12514:0017:00LKNAOAT
22.TRA17GND1000FT/AGL14:0017:00LKNAOAT
23.TRA17GND1000FT/AGL08:0013:00LKNAOAT
24.TRA30F095F24514:0021:00LKCVOAT
25.TRA30F095F24507:0013:00LKCVOAT
26.TRA311000FT/AGLF24514:0021:00LKCVOAT
27.TRA311000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
28.TRA325000FT/AMSLF24514:0021:00LKCVOAT
29.TRA325000FT/AMSLF24507:0013:00LKCVOAT
30.TRA335000FT/AMSLF24514:0021:00LKCVOAT
31.TRA335000FT/AMSLF24507:0013:00LKCVOAT
32.TRA34F095F24514:0021:00LKCVOAT
33.TRA34F095F24507:0013:00LKCVOAT
34.TRA36F125F24507:0013:00LKCVOAT
35.TRA36F125F24514:0021:00LKCVOAT
36.TRA37F095F66007:0013:00LKCVOAT
37.TRA37F095F66014:0021:00LKCVOAT
38.TRA561000FT/AGLF12507:0020:00LKPDOAT
39.TRA573000FT/AMSLF12507:0020:00LKPDOAT
40.TRA61GND3000FT/AMSL07:0015:00LKVOOAT
41.TRA61GND3000FT/AMSL15:0018:39LKCVOAT
42.TRA623000FT/AMSLF24507:0015:00LKVOOAT
43.TRA623000FT/AMSLF24515:0018:39LKCVOAT
44.TRA63F095F12507:0021:00LKPDOAT
45.TRA71GND1000FT/AGL07:0018:39LKPDOAT
46.TRA72GND3000FT/AMSL07:0018:39LKPDOAT
47.TRA73GND1000FT/AGL07:0018:39LKPDOAT
48.TRA761000FT/AGLF07507:0013:00LKCVOAT
49.TRA761000FT/AGLF07514:0021:00LKCVOAT
50.TRA771000FT/AGLF24514:0021:00LKCVOAT
51.TRA771000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
52.TRA781000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
53.TRA781000FT/AGLF24514:0021:00LKCVOAT
54.TRA79F075F24507:0013:00LKCVOAT
55.TRA79F075F24514:0021:00LKCVOAT
56.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL14:0018:39LKCVOAT
57.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
58.TSA21300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00LKCVOAT
59.TSA21300FT/AGL1000FT/AGL14:0018:39LKCVOAT
60.TSA22300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00LKCVOAT
61.TSA22300FT/AGL1000FT/AGL14:0018:39LKCVOAT
62.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
63.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL14:0018:39LKCVOAT
64.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
65.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL14:0018:39LKCVOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A0490GNDF09507:0014:00LKPOPJE
2.B0654GND5000FT/AMSL07:0016:00HRACHOLUSKYPJE
3.B0796GNDF06506:0018:00LKHBWRN
4.B0797GNDF09507:0017:00LKSOPJE
5.B0821GND3500FT/AMSL12:0019:00LKKYWRN
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.