Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 16. 03. 2019 06:00 DO 17. 03. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 15. 03. 2019 11:23:56
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TRA37F095F39509:0011:00LKCVOAT
2.TRA37F095F39513:0016:00LKCVOAT
3.TSA44F095F23509:0016:50LKMIOAT
4.TSA46F095F21509:0016:50LKMIOAT
5.TSA47F095F19509:0016:50LKMIOAT
6.TSA48F095F23509:0016:50LKMIOAT
7.TSA49F095F18509:0016:50LKMIOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.B0372GND1000FT/AMSL08:0015:00UJEZDWRN
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.