Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 16. 04. 2018 06:00 DO 17. 04. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 15. 04. 2018 11:26:06
A/ Pouzitelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0022:00
2.Z608ELMEKVEXILF245F66004:0005:59
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF11508:0012:00ACCLKAAFRN
2.TSA2AGNDF13506:0015:10ACCLKAAFRN
3.TSA2BGNDF13507:0016:10ACCLKAAFRN
4.TSA3AGNDF15507:0013:30ACCLKAAFRN
5.TSA3AGNDF15519:0023:30ACCLKAAFRN
6.TSA4AGNDF13507:0016:10ACCLKAAFRN
7.TSA4BGNDF13507:0016:10ACCLKAAFRN
8.TSA4CGNDF13507:0016:10ACCLKAAFRN
9.TSA4DGNDF13509:0016:10ACCLKAAFRN
10.TSA5BGNDF13508:0020:00ACCLKAAFRN
11.TRA30F095F24516:0021:00LKCVOAT
12.TRA311000FT/AGLF24516:0021:00LKCVOAT
13.TRA325000FT/AMSLF24516:0021:00LKCVOAT
14.TRA335000FT/AMSLF24516:0021:00LKCVOAT
15.TRA34F095F24516:0021:00LKCVOAT
16.TRA36F125F24516:0021:00LKCVOAT
17.TRA37F095F42007:0014:00LKVOOAT
18.TRA37F095F66016:0021:00LKCVOAT
19.TRA61GND3000FT/AMSL16:0017:55LKCVOAT
20.TRA61GND3000FT/AMSL07:0014:00LKVOOAT
21.TRA623000FT/AMSLF24507:0014:00LKVOOAT
22.TRA623000FT/AMSLF24516:0017:55LKCVOAT
23.TRA771000FT/AGLF24516:0021:00LKCVOAT
24.TRA78F075F24516:0021:00LKCVOAT
25.TRA79F075F24516:0021:00LKCVOAT
26.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL16:0017:55LKCVOAT
27.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL16:0017:55LKCVOAT
28.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL16:0017:55LKCVOAT
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC (LKR9 a LKD1 az LKD7), jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.