Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 16. 04. 2019 06:00 DO 17. 04. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 15. 04. 2019 11:19:05
A/ Planovatelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0007:00
2.Z608ELMEKVEXILF265F66007:0013:10
3.Z608ELMEKVEXILF245F66013:1019:00
4.Z608ELMEKVEXILF265F66019:0022:00
5.Z608ELMEKVEXILF245F66004:0005:59
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF13507:0013:00ARMYFRN
2.TSA1GNDF17513:0016:00ARMYFRN
3.TSA1GNDF13516:0020:00ARMYFRN
4.TSA1GNDF08506:0007:00ARMYFRN
5.TSA2AGNDF12506:0015:10ARMYFRN
6.TSA2BGNDF06506:0015:20ARMYFRN
7.TSA3AGNDF28507:0016:30ARMYFRN
8.TSA4AGNDF26519:0023:10ARMYFRN
9.TSA4AGNDF26507:0013:10ARMYFRN
10.TSA4BGNDF26519:0023:10ARMYFRN
11.TSA4BGNDF26507:0013:10ARMYFRN
12.TSA4CGNDF26519:0023:10ARMYFRN
13.TSA4CGNDF26507:0013:10ARMYFRN
14.TSA4DGNDF26507:0013:10ARMYFRN
15.TSA4DGNDF26519:0023:10ARMYFRN
16.TSA5BGNDF13507:0021:00ARMYFRN
17.TRA12GND5000FT/AMSL07:0013:00LKNAOAT
18.TRA12GND5000FT/AMSL15:0021:30LKNAOAT
19.TRA13GND5000FT/AMSL07:0013:00LKNAOAT
20.TRA13GND5000FT/AMSL15:0021:30LKNAOAT
21.TRA30F095F24507:0013:00LKCVOAT
22.TRA30F095F24514:0021:00LKCVOAT
23.TRA311000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
24.TRA311000FT/AGLF24514:0021:00LKCVOAT
25.TRA325000FT/AMSLF24507:0013:00LKCVOAT
26.TRA325000FT/AMSLF24514:0021:00LKCVOAT
27.TRA335000FT/AMSLF24507:0021:00LKCVOAT
28.TRA34F095F24507:0013:00LKCVOAT
29.TRA34F095F24514:0021:00LKCVOAT
30.TRA36F125F24507:0013:00LKCVOAT
31.TRA36F125F24514:0021:00LKCVOAT
32.TRA37F095F66014:0021:00LKCVOAT
33.TRA37F095F66007:0013:00LKCVOAT
34.TRA561000FT/AGLF12507:0013:00LKPDOAT
35.TRA573000FT/AMSLF12507:0013:00LKPDOAT
36.TRA61GND3000FT/AMSL14:0017:55LKCVOAT
37.TRA61GND3000FT/AMSL07:0013:00LKCVOAT
38.TRA623000FT/AMSLF24507:0013:00LKCVOAT
39.TRA623000FT/AMSLF24514:0017:55LKCVOAT
40.TRA63F095F12514:0021:00LKCVOAT
41.TRA63F095F12507:0013:00LKPDOAT
42.TRA71GND1000FT/AGL07:0013:00LKPDOAT
43.TRA72GND3000FT/AMSL07:0013:00LKPDOAT
44.TRA73GND1000FT/AGL07:0013:00LKPDOAT
45.TRA75F095F24514:0021:00LKCVOAT
46.TRA75F095F24508:0013:00LKCVOAT
47.TRA761000FT/AGLF07514:0021:00LKCVOAT
48.TRA761000FT/AGLF07507:0013:00LKCVOAT
49.TRA771000FT/AGLF24514:0021:00LKCVOAT
50.TRA771000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
51.TRA781000FT/AGLF24514:0021:00LKCVOAT
52.TRA781000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
53.TRA79F075F24514:0021:00LKCVOAT
54.TRA79F075F24507:0013:00LKCVOAT
55.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL14:0017:55LKCVOAT
56.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
57.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL14:0017:55LKCVOAT
58.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
59.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
60.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL14:0017:55LKCVOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A0232GNDF09507:0014:00LKPOPJE
2.A0233GNDF12511:0015:00LKPOPJE
3.A0250GND5000FT/AMSL08:0017:55POHLEDYOAT
4.B0533GNDF05507:0017:00LKTAWRN
5.B0596GND500FT/AGL16:0019:00BUDEJOVICEWRN
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.