Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 16. 05. 2018 06:00 DO 17. 05. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 15. 05. 2018 11:19:39
A/ Pouzitelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0007:00
2.Z608ELMEKVEXILF275F66007:0016:00
3.Z608ELMEKVEXILF245F66016:0022:00
4.Z608ELMEKVEXILF245F66004:0005:59
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF28507:0020:00ACCLKAAFRN
2.TSA1GNDF09507:0020:00VEVZSOAT
3.TSA1GNDF12520:0022:00ACCLKAAFRN
4.TSA2AGNDF12506:0015:10ACCLKAAFRN
5.TSA2BGNDF11506:0020:10ACCLKAAFRN
6.TSA3GNDF19508:0010:00LKCVOAT
7.TSA3AGNDF06507:0013:30ACCLKAAFRN
8.TSA4AGNDF16519:0023:10ACCLKAAFRN
9.TSA4AGNDF27507:0016:00ACCLKAAFRN
10.TSA4BGNDF16519:0023:10ACCLKAAFRN
11.TSA4BGNDF27507:0016:00ACCLKAAFRN
12.TSA4CGNDF16519:0023:10ACCLKAAFRN
13.TSA4CGNDF12516:0019:00ACCLKAAFRN
14.TSA4CGNDF27507:0016:00ACCLKAAFRN
15.TSA4DGNDF27507:0016:00ACCLKAAFRN
16.TSA5BGNDF13507:0014:00ACCLKAAFRN
17.KLATO1F125F16503:1205:59CRAKPJE
18.KLATO1F125F16506:0018:41CRAKPJE
19.KLATO2F095F12506:0018:41CRAKPJE
20.KLATO2F095F12503:1205:59CRAKPJE
21.TRA12GND5000FT/AMSL16:3022:30LKNAOAT
22.TRA12GND5000FT/AMSL07:0013:00LKNAOAT
23.TRA13GNDF12507:0013:00LKNAOAT
24.TRA13GND5000FT/AMSL16:3022:30LKNAOAT
25.TRA14GNDF12507:0013:00LKCVOAT
26.TRA15300FT/AGLF12507:0013:00LKCVOAT
27.TRA30F095F24507:0014:00LKCVOAT
28.TRA311000FT/AGLF24507:0014:00LKCVOAT
29.TRA325000FT/AMSLF24507:0014:00LKCVOAT
30.TRA335000FT/AMSLF24507:0014:00LKCVOAT
31.TRA34F095F24507:0014:00LKCVOAT
32.TRA36F125F24507:0014:00LKCVOAT
33.TRA37F095F66007:0014:00LKCVOAT
34.TRA561000FT/AGLF12507:0020:00LKPDOAT
35.TRA573000FT/AMSLF12507:0020:00LKPDOAT
36.TRA6GNDF09507:0014:00VEVZSPJE
37.TRA61GND3000FT/AMSL07:0014:00LKCVOAT
38.TRA623000FT/AMSLF24507:0014:00LKCVOAT
39.TRA63F095F12507:0020:00LKPDOAT
40.TRA71GND1000FT/AGL07:0018:41LKPDOAT
41.TRA73GND1000FT/AGL07:0018:41LKPDOAT
42.TRA75F095F24507:0013:00LKCVOAT
43.TRA761000FT/AGLF07507:0014:00LKCVOAT
44.TRA771000FT/AGLF24507:0014:00LKCVOAT
45.TRA781000FT/AGLF24507:0014:00LKCVOAT
46.TRA79F075F24507:0014:00LKCVOAT
47.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL07:0014:00LKCVOAT
48.TSA21300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
49.TSA24300FT/AGL1000FT/AGL08:0010:00LKCVOAT
50.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL07:0014:00LKCVOAT
51.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL07:0014:00LKCVOAT
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC (LKR9 a LKD1 az LKD7), jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.