Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 17. 04. 2018 06:00 DO 18. 04. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 16. 04. 2018 11:46:10
A/ Pouzitelne trate CDR 2:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.Z608ELMEKVEXILF245F66006:0022:00
2.Z608ELMEKVEXILF245F66004:0005:59
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF16514:0016:00LKCVOAT
2.TSA1GNDF09513:0014:00VEVZSOAT
3.TSA1GNDF09520:0022:00VEVZSOAT
4.TSA1GNDF12507:0014:00ACCLKAAFRN
5.TSA2AGNDF11506:0010:10ACCLKAAFRN
6.TSA2BGNDF11507:0014:40ACCLKAAFRN
7.TSA3AGNDF28507:0016:30ACCLKAAFRN
8.TSA4AGNDF16507:0011:00ACCLKAAFRN
9.TSA4AGNDF13520:0022:10ACCLKAAFRN
10.TSA4AGNDF24511:0020:00ACCLKAAFRN
11.TSA4BGNDF24511:0020:00ACCLKAAFRN
12.TSA4BGNDF13520:0022:10ACCLKAAFRN
13.TSA4BGNDF16507:0011:00ACCLKAAFRN
14.TSA4CGNDF24511:0020:00ACCLKAAFRN
15.TSA4CGNDF13520:0022:10ACCLKAAFRN
16.TSA4CGNDF16507:0011:00ACCLKAAFRN
17.TSA4DGNDF16507:0011:00ACCLKAAFRN
18.TSA4DGNDF24511:0020:00ACCLKAAFRN
19.TSA5BGNDF13507:0014:00ACCLKAAFRN
20.TRA30F095F24514:0021:00LKCVOAT
21.TRA311000FT/AGLF24514:0021:00LKCVOAT
22.TRA325000FT/AMSLF24514:0021:00LKCVOAT
23.TRA335000FT/AMSLF24507:0013:00LKCVOAT
24.TRA335000FT/AMSLF24514:0021:00LKCVOAT
25.TRA34F095F24514:0021:00LKCVOAT
26.TRA36F125F24514:0021:00LKCVOAT
27.TRA37F095F42007:0014:00LKVOOAT
28.TRA37F095F66014:0021:00LKCVOAT
29.TRA561000FT/AGLF12507:0020:00LKPDOAT
30.TRA573000FT/AMSLF12507:0020:00LKPDOAT
31.TRA6GND1000FT/AGL06:0013:00VEVZSOAT
32.TRA61GND3000FT/AMSL14:0017:57LKCVOAT
33.TRA61GND3000FT/AMSL07:0014:00LKVOOAT
34.TRA623000FT/AMSLF24507:0014:00LKVOOAT
35.TRA623000FT/AMSLF24514:0017:57LKCVOAT
36.TRA63F095F12507:0021:00LKPDOAT
37.TRA71GND1000FT/AGL07:0017:57LKPDOAT
38.TRA73GND1000FT/AGL07:0017:57LKPDOAT
39.TRA761000FT/AGLF07514:0021:00LKCVOAT
40.TRA771000FT/AGLF24514:0021:00LKCVOAT
41.TRA781000FT/AGLF24514:0021:00LKCVOAT
42.TRA79F075F24514:0021:00LKCVOAT
43.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL14:0017:57LKCVOAT
44.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL14:0017:57LKCVOAT
45.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL14:0017:57LKCVOAT
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC (LKR9 a LKD1 az LKD7), jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.A0258GNDF09510:0021:00MALECHOVPJE
2.A0259GNDF09510:0021:00BOLESINYPJE
3.B0331GND1000FT/AGL07:0014:00LKCRPJE
4.B0372GND5000FT/AMSL07:0013:00POHLEDYOAT
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.