Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 17. 08. 2022 06:00 DO 18. 08. 2022 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 16. 08. 2022 11:22:47
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF26507:0015:15ARMYFRNG
2.TSA1GNDF26519:0023:00ARMYFRNG
3.TSA2AGNDF12506:0015:10ARMYFRNG
4.TSA2BGNDF12506:0014:10ARMYFRNG
5.TSA3GND4000FT/AMSL06:0020:00ARMYOAT
6.TSA3AGNDF28507:0016:00ARMYFRNG
7.TSA3AGNDF12519:0023:30ARMYFRNG
8.TSA4AGNDF44007:0023:10ARMYFRNG
9.TSA4BGNDF44007:0023:10ARMYFRNG
10.TSA4CGNDF44007:0023:10ARMYFRNG
11.TSA4DGNDF44007:0023:10ARMYFRNG
12.TSA7BGNDF13507:0017:00ARMYFRNG
13.KLATO1EF125F15506:0018:23SUP 7/22PJE
14.KLATO1WF125F15506:0018:23SUP 7/22PJE
15.KLATO2F095F12506:0018:23SUP 7/22PJE
16.TRA10GND3000FT/AMSL07:0013:00LKNAOAT
17.TRA12GND5000FT/AMSL07:0013:00LKNAOAT
18.TRA13GND5000FT/AMSL07:0013:00LKNAOAT
19.TRA30F095F24507:0013:00LKCVOAT
20.TRA311000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
21.TRA325000FT/AMSLF24507:0013:00LKCVOAT
22.TRA335000FT/AMSLF24507:0013:00LKCVOAT
23.TRA34F095F24507:0013:00LKCVOAT
24.TRA36F125F24507:0013:00LKCVOAT
25.TRA37F095F66007:0014:00LKCVOAT
26.TRA561000FT/AGLF12507:0013:00LKPDOAT
27.TRA573000FT/AMSLF12507:0013:00LKPDOAT
28.TRA61GND3000FT/AMSL07:0014:00LKVOOAT
29.TRA623000FT/AMSLF24507:0014:00LKVOOAT
30.TRA63F095F12507:0013:00LKPDOAT
31.TRA71GND1000FT/AGL07:0013:00LKPDOAT
32.TRA72GND3000FT/AMSL07:0013:00LKPDOAT
33.TRA73GND2500FT/AMSL07:0013:00LKPDOAT
34.TRA761000FT/AGLF07507:0013:00LKCVOAT
35.TRA771000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
36.TRA781000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
37.TRA79F095F24507:0013:00LKCVOAT
38.TSA60GND1000FT/AGL07:0018:15CRAKOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A0863GNDF06507:0016:00LKMOPJE
2.A0890GNDF66006:0023:59ROHOZECWRNG
3.A0931GNDF12507:0014:00LKPOPJE
4.A0932GNDF12507:0014:00LKPJPJE
5.B1421GNDF06506:0016:00LKMKWRNG
6.B1500GND5000FT/AMSL07:0017:00LKVPWRNG
7.B1801GND5000FT/AMSL14:0018:00KRALOVICEPJE
8.B1938GND1000FT/AGL06:0018:13LKPIPJE
9.B1938GND1000FT/AGL03:5005:59LKPIPJE
10.B1955GND4000FT/AMSL06:0018:19LKHDWRNG
11.B1955GND4000FT/AMSL03:5005:59LKHDWRNG
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.