Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 21. 09. 2021 06:00 DO 22. 09. 2021 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 20. 09. 2021 11:17:32
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1:
P.c.TratPrvni bodPosl.bodSpodni hran.Horni hran.OdDoDopl.inf.
1.T709TIBLABAXEVF040F09508:0010:00
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF19518:0022:00ARMYFRN
2.TSA1GND1000FT/AGL06:0005:59ARMYOAT
3.TSA1GNDF19507:0013:00ARMYFRN
4.TSA2GND1000FT/AGL06:0012:00ARMYOAT
5.TSA2AGNDF16506:0020:10ARMYFRN
6.TSA2BGNDF12506:0023:10ARMYFRN
7.TSA3GNDF24508:0010:00ARMYOAT
8.TSA4GND5000FT/AMSL06:0005:59ARMYOAT
9.TSA4AGNDF44007:0022:00ARMYFRN
10.TSA4BGNDF44007:0022:00ARMYFRN
11.TSA4CGNDF44007:0022:00ARMYFRN
12.TSA4DGNDF44007:0022:00ARMYFRN
13.TRA12GND5000FT/AMSL07:0016:00LKNAOAT
14.TRA13GND5000FT/AMSL07:0020:00LKNAOAT
15.TRA30F095F24514:0020:00LKCVOAT
16.TRA30F095F24507:0013:00LKCVOAT
17.TRA311000FT/AGLF24514:0020:00LKCVOAT
18.TRA311000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
19.TRA325000FT/AMSLF24514:0020:00LKCVOAT
20.TRA325000FT/AMSLF24507:0013:00LKCVOAT
21.TRA335000FT/AMSLF24507:0013:00LKCVOAT
22.TRA335000FT/AMSLF24514:0020:00LKCVOAT
23.TRA34F095F24514:0020:00LKCVOAT
24.TRA34F095F24507:0013:00LKCVOAT
25.TRA36F125F24514:0020:00LKCVOAT
26.TRA36F125F24507:0013:00LKCVOAT
27.TRA37F095F66007:0020:00LKCVOAT
28.TRA6GND1000FT/AGL06:0112:00ARMYOAT
29.TRA6GNDF09506:0014:00ARMYPJE
30.TRA61GND3000FT/AMSL07:0015:00LKVOOAT
31.TRA61GND3000FT/AMSL15:0020:00LKCVOAT
32.TRA623000FT/AMSLF24507:0015:00LKVOOAT
33.TRA623000FT/AMSLF24515:0020:00LKCVOAT
34.TRA63F095F12514:0020:00LKCVOAT
35.TRA63F095F12507:0013:00LKCVOAT
36.TRA75F095F24514:0020:00LKCVOAT
37.TRA75F095F24507:0013:00LKCVOAT
38.TRA761000FT/AGLF07507:0013:00LKCVOAT
39.TRA761000FT/AGLF07514:0020:00LKCVOAT
40.TRA771000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
41.TRA771000FT/AGLF24514:0020:00LKCVOAT
42.TRA781000FT/AGLF24514:0020:00LKCVOAT
43.TRA781000FT/AGLF24507:0013:00LKCVOAT
44.TRA79F095F24507:0013:00LKCVOAT
45.TRA79F095F24514:0020:00LKCVOAT
46.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
47.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL14:0017:00LKCVOAT
48.TSA21300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
49.TSA21300FT/AGL1000FT/AGL14:0017:00LKCVOAT
50.TSA22300FT/AGL1000FT/AGL14:0017:00LKCVOAT
51.TSA22300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
52.TSA24300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
53.TSA24300FT/AGL1000FT/AGL14:0017:00LKCVOAT
54.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL14:0017:00LKCVOAT
55.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
56.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00LKCVOAT
57.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL14:0017:00LKCVOAT
58.TSA60GND1000FT/AGL04:4605:59CRAKOAT
59.TSA60GND1000FT/AGL06:0017:00CRAKOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A0956GNDF09506:0014:00LKPOPJE
2.A0958GNDF12508:0016:00LKSUPJE
3.A0961GNDF09516:0022:00STRAZISTEPJE
4.A0973GNDF66006:0021:59TESETICEWRN
5.A0973GNDF66005:0005:59TESETICEWRN
6.A1016GNDF24508:0010:00SPALOVOAT
7.A1017GNDF12508:0010:00HLUBOCKYOAT
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.