Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 22. 09. 2022 06:00 DO 23. 09. 2022 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 21. 09. 2022 11:13:38
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GND4000FT/AMSL06:5916:00ARMYOAT
2.TSA1GNDF13507:0013:15ARMYFRNG
3.TSA1GNDF13519:0022:00ARMYFRNG
4.TSA2GNDF09508:0011:00ARMYOAT
5.TSA2AGNDF12506:0020:10ARMYFRNG
6.TSA2BGNDF16506:0014:10ARMYFRNG
7.TSA3AGNDF28507:0023:30ARMYFRNG
8.TSA4GNDF12506:0011:00LKNAOAT
9.TSA4AGNDF12513:0022:00ARMYFRNG
10.TSA4AGNDF18507:0013:00ARMYFRNG
11.TSA4BGNDF18507:0013:00ARMYFRNG
12.TSA4BGNDF12513:0022:00ARMYFRNG
13.TSA4CGNDF12513:0022:00ARMYFRNG
14.TSA4CGNDF26507:0013:00ARMYFRNG
15.TSA4DGNDF26507:0013:00ARMYFRNG
16.TSA7BGNDF13507:0015:00ARMYFRNG
17.TRA10GND3000FT/AMSL07:0013:00LKNAOAT
18.TRA12GND5000FT/AMSL13:3020:30LKNAOAT
19.TRA12GND5000FT/AMSL07:0013:00LKNAOAT
20.TRA13GND5000FT/AMSL07:0013:00LKNAOAT
21.TRA13GND5000FT/AMSL13:3020:30LKNAOAT
22.TRA30F095F24507:0021:00LKCVOAT
23.TRA311000FT/AGLF24507:0021:00LKCVOAT
24.TRA325000FT/AMSLF24507:0021:00LKCVOAT
25.TRA335000FT/AMSLF24507:0014:00LKCVOAT
26.TRA34F095F24507:0014:00LKCVOAT
27.TRA36F125F24507:0021:00LKCVOAT
28.TRA37F095F66007:0017:00LKCVOAT
29.TRA6GNDF09506:0014:00ARMYPJE
30.TRA6GNDF09508:0011:00ARMYOAT
31.TRA61GND3000FT/AMSL07:0015:00LKVOOAT
32.TRA61GND3000FT/AMSL15:0021:00LKCVOAT
33.TRA623000FT/AMSLF24507:0015:00LKVOOAT
34.TRA623000FT/AMSLF24515:0021:00LKCVOAT
35.TRA63F095F12507:0021:00LKCVOAT
36.TRA761000FT/AGLF07507:0014:00LKCVOAT
37.TRA771000FT/AGLF24507:0021:00LKCVOAT
38.TRA781000FT/AGLF24507:0021:00LKCVOAT
39.TRA79F095F24507:0014:00LKCVOAT
40.TRA905000FT/AMSLF09508:0011:00ARMYOAT
41.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL07:0016:58LKCVOAT
42.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL07:0016:58LKCVOAT
43.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL07:0016:58LKCVOAT
44.TSA60GND1000FT/AGL06:0016:58CRAKOAT
45.TSA60GND1000FT/AGL04:4805:59CRAKOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A1007GNDF12508:0013:00POUZDRANYPJE
2.A1009GNDF09506:0014:00LKPOPJE
3.B2172GNDF06506:0016:00LKMKWRNG
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.