Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 23. 05. 2020 06:00 DO 24. 05. 2020 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 22. 05. 2020 11:45:16
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.KLATO1F125F16506:0018:54 AIP_SUP_03/20PJE
2.KLATO2F095F12506:0018:54 AIP_SUP_03/20PJE
3.TRA37F095F42007:0015:00LKCVOAT
4.TRA623000FT/AMSLF24507:0015:00LKVOOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A0230GNDF07506:0005:59VRBETICEFRN
2.A0535GNDF08507:0012:00BORITOVPJE
3.A0536GNDF06509:0016:00VILEMOVICEPJE
4.A0539GNDF09518:5623:59MECLOVPJE
5.A0566GND5000FT/AMSL19:0021:00VRESINAWRN
6.B0752GND2500FT/AMSL10:0014:00MARTINOVOAT
7.B0803GNDF09512:0015:00LKCSPJE
8.B0838GNDF06506:0018:00LKHBWRN
9.B0841GNDF09507:5918:47LKSOPJE
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.