Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 25. 11. 2021 06:00 DO 26. 11. 2021 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 24. 11. 2021 11:22:09
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF19508:0014:15ARMYFRN
2.TSA2AGNDF12507:0016:10ARMYFRN
3.TSA2BGNDF12508:0021:10ARMYFRN
4.TSA3AGNDF28508:0014:30ARMYFRN
5.TSA3AGNDF28517:0021:30ARMYFRN
6.TSA4AGNDF16517:0019:10ARMYFRN
7.TSA4AGNDF26508:0014:10ARMYFRN
8.TSA4BGNDF16517:0019:10ARMYFRN
9.TSA4BGNDF26508:0014:10ARMYFRN
10.TSA4CGNDF26508:0014:10ARMYFRN
11.TSA4CGNDF16517:0019:10ARMYFRN
12.TSA7BGNDF13508:0016:00ARMYFRN
13.TRA12GND5000FT/AMSL12:0021:00LKNAOAT
14.TRA13GND5000FT/AMSL12:0021:00LKNAOAT
15.TRA30F095F24509:0021:00LKCVOAT
16.TRA311000FT/AGLF24509:0021:00LKCVOAT
17.TRA325000FT/AMSLF24509:0021:00LKCVOAT
18.TRA335000FT/AMSLF24509:0021:00LKCVOAT
19.TRA345000FT/AMSLF24509:0021:00LKCVOAT
20.TRA36F125F24509:0021:00LKCVOAT
21.TRA37F095F42008:0009:00LKVOOAT
22.TRA37F095F66009:0021:00LKCVOAT
23.TRA561000FT/AGLF12508:0021:00LKPDOAT
24.TRA573000FT/AMSLF12508:0021:00LKPDOAT
25.TRA6GNDF09508:0019:00ARMYPJE
26.TRA61GND3000FT/AMSL08:0015:00LKVOOAT
27.TRA61GND3000FT/AMSL15:0021:00LKCVOAT
28.TRA623000FT/AMSLF24515:0021:00LKCVOAT
29.TRA623000FT/AMSLF24508:0015:00LKVOOAT
30.TRA63F095F12508:0021:00LKPDOAT
31.TRA71GND1000FT/AGL08:0015:05LKPDOAT
32.TRA72GND3000FT/AMSL08:0015:05LKPDOAT
33.TRA73GND2500FT/AMSL08:0015:05LKPDOAT
34.TRA761000FT/AGLF07509:0021:00LKCVOAT
35.TRA771000FT/AGLF24509:0021:00LKCVOAT
36.TRA781000FT/AGLF24509:0021:00LKCVOAT
37.TRA79F095F24509:0021:00LKCVOAT
38.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL09:0015:05LKCVOAT
39.TSA24300FT/AGL1000FT/AGL09:0015:05LKCVOAT
40.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL09:0015:05LKCVOAT
41.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL09:0015:05LKCVOAT
42.TSA44F095F23508:0014:55LKMIOAT
43.TSA46F095F21508:0014:55LKMIOAT
44.TSA47F095F19508:0014:55LKMIOAT
45.TSA48F095F23508:0014:55LKMIOAT
46.TSA49F095F18508:0014:55LKMIOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A1237GNDF12513:0022:00LKPJPJE
2.B2571GND2500FT/AMSL10:0021:00LKCRPJE
3.B2625GND5000FT/AMSL09:0015:00NEMCICEOAT
4.B2626GND5000FT/AMSL09:0015:00POHLEDYOAT
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.