Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 25. 11. 2022 06:00 DO 26. 11. 2022 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 24. 11. 2022 11:12:21
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA2GND4000FT/AMSL07:0013:00ARMYOAT
2.TSA2AGNDF12507:0011:10ARMYFRNG
3.TSA3AGNDF12508:0016:30ARMYFRNG
4.TSA4AGNDF10508:0012:10ARMYFRNG
5.TSA4BGNDF10508:0012:10ARMYFRNG
6.TSA4CGNDF10508:0012:10ARMYFRNG
7.TSA7BGNDF13508:0011:00ARMYFRN
8.TRA30F095F24508:0013:00LKCVOAT
9.TRA311000FT/AGLF24508:0013:00LKCVOAT
10.TRA325000FT/AMSLF24508:0013:00LKCVOAT
11.TRA335000FT/AMSLF24508:0013:00LKCVOAT
12.TRA345000FT/AMSLF24508:0013:00LKCVOAT
13.TRA36F125F24508:0013:00LKCVOAT
14.TRA37F095F42013:0015:00LKVOOAT
15.TRA37F095F66008:0013:00LKCVOAT
16.TRA6GND1000FT/AGL07:0013:00ARMYOAT
17.TRA61GND3000FT/AMSL08:0013:00LKVOOAT
18.TRA623000FT/AMSLF24508:0015:00LKVOOAT
19.TRA63F095F12508:0013:00LKCVOAT
20.TRA771000FT/AGLF24508:0013:00LKCVOAT
21.TRA78F075F24508:0013:00LKCVOAT
22.TRA79F095F24508:0013:00LKCVOAT
23.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00LKCVOAT
24.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00LKCVOAT
25.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00LKCVOAT
26.TSA60GND1000FT/AGL06:2815:06CRAKOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.