Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 26. 03. 2020 06:00 DO 27. 03. 2020 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 25. 03. 2020 12:09:15
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TRA10GND1000FT/AGL14:3021:00LKNAOAT
2.TRA12GND5000FT/AMSL14:3021:00LKNAOAT
3.TRA13GND5000FT/AMSL14:3021:00LKNAOAT
4.TRA30F095F24508:0014:00LKCVOAT
5.TRA311000FT/AGLF24508:0014:00LKCVOAT
6.TRA325000FT/AMSLF24508:0014:00LKCVOAT
7.TRA335000FT/AMSLF24508:0014:00LKCVOAT
8.TRA345000FT/AMSLF24508:0014:00LKCVOAT
9.TRA36F125F24508:0014:00LKCVOAT
10.TRA37F095F66008:0014:00LKCVOAT
11.TRA37F095F42007:0008:00LKVOOAT
12.TRA37F095F42014:0016:00LKVOOAT
13.TRA61GND3000FT/AMSL07:0016:00LKVOOAT
14.TRA623000FT/AMSLF24507:0016:00LKVOOAT
15.TRA63F095F12508:0014:00LKCVOAT
16.TRA761000FT/AGLF07508:0014:00LKCVOAT
17.TRA771000FT/AGLF24508:0014:00LKCVOAT
18.TRA781000FT/AGLF24508:0014:00LKCVOAT
19.TRA79F095F24508:0014:00LKCVOAT
20.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL08:0014:00LKCVOAT
21.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL08:0014:00LKCVOAT
22.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL08:2214:00LKCVOAT
23.TSA7BGNDF10508:0014:00ARMYFRN
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A0230GNDF07506:0005:59VRBETICEFRN
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.