Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 27. 03. 2020 06:00 DO 28. 03. 2020 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 26. 03. 2020 11:21:51
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TRA30F095F24508:0013:00LKCVOAT
2.TRA311000FT/AGLF24508:0013:00LKCVOAT
3.TRA325000FT/AMSLF24508:0013:00LKCVOAT
4.TRA335000FT/AMSLF24508:0013:00LKCVOAT
5.TRA345000FT/AMSLF24508:0013:00LKCVOAT
6.TRA36F125F24508:0013:00LKCVOAT
7.TRA37F095F66008:0013:00LKCVOAT
8.TRA37F095F42007:0008:00LKVOOAT
9.TRA37F095F42013:0017:00LKVOOAT
10.TRA61GND3000FT/AMSL07:0013:00LKVOOAT
11.TRA623000FT/AMSLF24507:0017:00LKVOOAT
12.TRA771000FT/AGLF24508:0013:00LKCVOAT
13.TRA78F075F24508:0013:00LKCVOAT
14.TRA79F095F24508:0013:00LKCVOAT
15.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00LKCVOAT
16.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00LKCVOAT
17.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00LKCVOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.A0230GNDF07506:0005:59VRBETICEFRN
2.A0296GND3000FT/AMSL06:0005:59CERVENKA000
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.