Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 28. 11. 2020 06:00 DO 29. 11. 2020 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 27. 11. 2020 11:22:02
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TRA37F095F42007:0016:00LKCVOAT
2.TRA623000FT/AMSLF24507:0015:03LKVOOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaCinnost
1.B2499GND2500FT/AMSL11:0015:00MARTINOVOAT
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.