Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 07. 12. 2017 13:42 DO 08. 12. 2017 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 07. 12. 2017 13:42:49
A/ Pouzitelne trate CDR 2 : N I L
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
15.TRA30F095F24516:0021:00---CNL
18.TRA311000FT/AGLF24516:0021:00---CNL
20.TRA325000FT/AMSLF24516:0021:00---CNL
21.TRA335000FT/AMSLF24516:0021:00---CNL
24.TRA345000FT/AMSLF24516:0021:00---CNL
26.TRA36F125F24516:0021:00---CNL
28.TRA37F095F66016:0021:00---CNL
39.TRA761000FT/AGLF07516:0021:00---CNL
40.TRA771000FT/AGLF24516:0021:00---CNL
42.TRA781000FT/AGLF24516:0021:00---CNL
44.TRA79F075F24516:0021:00---CNL
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.