Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 08. 04. 2021 05:30 DO 08. 04. 2021 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 08. 04. 2021 05:30:30
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
34.TRA761000FT/AGLF07516:0021:00---CNL
36.TRA771000FT/AGLF24516:0021:00---CNL
37.TRA781000FT/AGLF24516:0021:00---CNL
40.TRA79F095F24516:0021:00---CNL
42.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL16:0017:41---CNL
44.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL16:0017:41---CNL
46.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL16:0017:41---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.