Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 08. 11. 2018 06:04 DO 09. 11. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 08. 11. 2018 06:04:26
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
39.TSA42F095F22506:0015:20---CNL
40.TSA43F095F22506:0015:20---CNL
41.TSA44F095F23506:0015:20---CNL
42.TSA46F095F21506:0015:20---CNL
43.TSA47F095F19506:0015:20---CNL
44.TSA48F095F23506:0015:20---CNL
45.TSA49F095F18506:0015:20---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.