Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 08. 11. 2019 07:40 DO 09. 11. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 08. 11. 2019 07:40:12
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
4.TRA30F095F24508:0013:00---CNL
5.TRA311000FT/AGLF24508:0013:00---CNL
6.TRA325000FT/AMSLF24508:0013:00---CNL
7.TRA335000FT/AMSLF24508:0013:00---CNL
8.TRA345000FT/AMSLF24508:0013:00---CNL
9.TRA36F125F24508:0013:00---CNL
10.TRA37F095F66008:0013:00---CNL
13.TRA61GND3000FT/AMSL08:0013:00---CNL
14.TRA623000FT/AMSLF24508:0013:00---CNL
19.TRA771000FT/AGLF24508:0013:00---CNL
20.TRA78F075F24508:0013:00---CNL
21.TRA79F095F24508:0013:00---CNL
22.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00---CNL
23.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00---CNL
24.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.