Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 09. 10. 2019 13:43 DO 10. 10. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 09. 10. 2019 13:43:04
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
19.TRA325000FT/AMSLF24507:0020:00---CNL
20.TRA335000FT/AMSLF24507:0020:00---CNL
22.TRA36F125F24507:0020:00---CNL
23.TRA37F095F66007:0020:00---CNL
28.TRA63F095F12513:0020:00---CNL
39.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL07:0016:22---CNL
41.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL07:0016:22---CNL
42.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL07:0016:22---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.