Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 09. 10. 2019 16:58 DO 10. 10. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 09. 10. 2019 16:58:32
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
14.TRA10GND1000FT/AGL11:0020:00---CNL
15.TRA12GND5000FT/AMSL11:0020:00---CNL
16.TRA13GND5000FT/AMSL11:0020:00---CNL
17.TRA30F095F24507:0020:00---CNL
18.TRA311000FT/AGLF24507:0020:00---CNL
26.TRA61GND3000FT/AMSL07:0020:00---CNL
27.TRA623000FT/AMSLF24507:0020:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.