Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 11. 01. 2019 07:30 DO 12. 01. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 11. 01. 2019 07:30:21
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
5.TRA335000FT/AMSLF24508:0011:30---CNL
6.TRA345000FT/AMSLF24508:0011:30---CNL
12.TRA771000FT/AGLF24508:0011:30---CNL
13.TRA78F075F24508:0011:30---CNL
14.TRA79F075F24508:0011:30---CNL
16.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL08:0011:30---CNL
17.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL08:0011:30---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.