Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 11. 09. 2019 10:59 DO 12. 09. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 11. 09. 2019 10:59:50
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
10.ROZ3GNDF16507:0017:00---CNL
11.ROZ4A1000FT/AGLF16507:0017:00---CNL
12.ROZ4BGND1000FT/AGL07:0017:00---CNL
13.ROZ5F165F24507:0017:00---CNL
16.TC143500FT/AMSLF09507:0017:00---CNL
17.TC153500FT/AMSLF08507:0017:00---CNL
18.TC163500FT/AMSLF07507:0017:00---CNL
19.TC171000FT/AGLF08507:0017:00---CNL
20.TC18F085F24507:0017:00---CNL
22.TRA13GND5000FT/AMSL12:0021:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.