Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 11. 10. 2018 12:12 DO 12. 10. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 11. 10. 2018 12:12:54
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) : N I L
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoPolohaDopl.info
1.B1665GNDF09507:0019:00 LKCR PJE ---CNL
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.