Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 12. 06. 2019 19:05 DO 13. 06. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 12. 06. 2019 19:05:54
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
16.TRA30F095F24507:0021:00---CNL
18.TRA311000FT/AGLF24514:0021:00---CNL
20.TRA325000FT/AMSLF24514:0021:00---CNL
21.TRA335000FT/AMSLF24507:0021:00---CNL
23.TRA34F095F24514:0021:00---CNL
25.TRA36F125F24514:0021:00---CNL
27.TRA37F095F66012:0021:00---CNL
33.TRA61GND3000FT/AMSL14:0021:00---CNL
35.TRA623000FT/AMSLF24514:0021:00---CNL
37.TRA63F095F12514:0021:00---CNL
42.TRA75F095F24514:0021:00---CNL
43.TRA761000FT/AGLF07514:0021:00---CNL
46.TRA771000FT/AGLF24514:0021:00---CNL
47.TRA781000FT/AGLF24514:0021:00---CNL
49.TRA79F075F24514:0021:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.