Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 12. 10. 2017 16:28 DO 13. 10. 2017 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 12. 10. 2017 16:28:49
A/ Pouzitelne trate CDR 2 : N I L
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
20.TRA325000FT/AMSLF24515:0020:00---CNL
21.TRA335000FT/AMSLF24515:0020:00---CNL
22.TRA345000FT/AMSLF24515:0020:00---CNL
24.TRA36F125F24515:0020:00---CNL
30.TRA61GND3000FT/AMSL15:0016:15---CNL
32.TRA623000FT/AMSLF24515:0016:15---CNL
36.TRA771000FT/AGLF24515:0020:00---CNL
37.TRA781000FT/AGLF24515:0020:00---CNL
38.TRA79F075F24515:0020:00---CNL
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.