Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 13. 02. 2018 07:13 DO 14. 02. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 13. 02. 2018 07:13:17
A/ Pouzitelne trate CDR 2 : N I L
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
33.TRA761000FT/AGLF07508:0013:00---CNL
34.TRA771000FT/AGLF24508:0013:00---CNL
35.TRA781000FT/AGLF24508:0013:00---CNL
36.TRA79F075F24508:0013:00---CNL
38.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00---CNL
39.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00---CNL
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.